Mona Blomgren Lassen

Fra KoldingWiki

Mona Blomgren Lassen (født 1. april 1942) var ekspeditrice, forpagter og medlem af Kolding Byråd 1985-1988 for Socialdemokratiet.

Mona B. Lassens politiske karriere startede med partiarbejdet i Socialdemokratiet. Hun brugte mange år på det organisatoriske plan, blandt andet som sekretær i den lokale partibestyrelse. I november 1982 blev hun valgt som ny næstformand for Socialdemokratiet i Kolding, efter at den tidligere næstformand, Peter Madsen, var blevet ny formand efter Bent Søndergård, der trak sig på generalforsamlingen. Denne konstellation holdt dog kun knap et år, hvorefter Peter Madsen gik af, og Mona B. Lassen enstemmigt blev valgt som ny formand for Socialdemokratiet i Kolding. Dermed blev hun den første kvinde nogensinde, der stod i spidsen for den socialdemokratiske partiforening i byen. Denne post bibeholdte hun i 2,5 år, da hun herefter gik af samt meldte sig helt ud af bestyrelsen. Grunden var, at det tog for meget tid både at være i bestyrelsen og i byrådet.

I 1985 stillede hun op til byrådet og blev valgt ind. Hendes mål var blandt andet at værne om de svage i samfundet, ved at sikre en socialt afbalanceret udvikling. Hun kæmpede desuden for en bedre skole, et godt kulturliv, samt et velfungerede erhvervsliv. Hun kom til at sidde i en række udvalg – blandt andet teknisk udvalg, boligudvalget og skoleudvalget. Herudover sad hun også som formand for voksen-undervisningsudvalget. Nogle af de sager hun var involveret i som medlem i teknisk udvalg var Bredgadepladsen, som hun følte ville give byen et nyt, spændende og dejligt miljø. Desuden var der en sag om, hvordan motorvejen fra Vejle til Lillebæltsbroen skulle føres.

Hun sad desuden i skolenævnet i kraft af hendes plads i skoleudvalget. Det var hun glad for, da det gav hende mulighed for et mere direkte samarbejde med borgerne, repræsenteret ved de forældrevalgte skolenævnsmedlemmer. Hun satte det højt at være så tæt på borgerne som muligt. Mona B. Lassen var desuden med til at nedlægge skoler i december 1987. Det gjaldt for eksempel rømningen af Seest Gl. Skole og flytningen af eleverne til Bakkeskolen. Det var et arbejde, hun havde det svært med, men hun mente samtidig, at det var nødvendigt på grund af faldende børnetal. Riis Toft Skole blev også nedlagt, mens Ålykkeskolen blev reddet og bevarede sin overbygning.

Mona Lassen blev genopstillet som byrådsmedlem ved valget i 1989, men valget var katastrofalt for Socialdemokratiet. Dette medførte at hun blev stemt ud af byrådet og måtte tage til takke med en post som suppleant.

Litteratur og kilder

  • Kvindelige lokalpolitikere i Kolding 1909-2005, skrevet af historiestuderende ved Syddansk Universitet, Kolding. Redigeret af Mogens R. Nissen. Udgivet som webpublikation af Kolding Stadsarkiv, 2009 på http://www.koldingstadsarkiv.dk