Bakkeskolen

Fra KoldingWiki
Bakkeskolen, indgangsparti 4.11. 2004. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Bakkeskolen, marts 1995. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Skolen er opført i etaper i tidsrummet 1974-1979 som afløser for Seestområdets gamle skoler.

Den første skole i Seest Sogn var Frederik den 4. s rytterskole, der fungerede til 1898. Herefter fulgte Den Røde Skole og siden Den Gule Skole, der blev opført ca. 1900-1911. De to skoler blev udvidet i hhv. 1960 og 1967-1968 pga. befolkningstilvæksten. Da Seest i 1970 blev en del af Kolding Kommune, blev det besluttet at bygge en helt ny skole, der fik navnet Bakkeskolen. Byggeriet skete i etaper. I august 1974 åbnedes dørene til Bakkeskolen for de første elever, 16 klasser startede. De to gamle skoler blev til at begynde med stadig anvendt. Den Røde Skole fungerede i 1987-1990 som fritidshjem, mens den siden 1990 er blevet anvendt som børnehave. Den Gule Skole er nu nedrevet. (Kolding Stadsarkiv)

Skolen profilerer sig i dag som en internationalt orienteret skole. Den har kontakter til flere europæiske lande, og siden 1994 har skolen tilbudt 10.-klasses elever Europaklasser med fokus på forskelle og ligheder landene imellem.

Litteratur og kilder

  • Historisk Atlas.dk
  • Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv, 2004.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling, 37.5.