Kralundsgade

Fra KoldingWiki
Kralundsgade set fra syd, ca. 1900. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Gaden var opkaldt efter erhvervsmanden O. F. Kralund og har har været anvendt siden 1887, men bliver i vejviserne fra 1894 og 1920 benævnt Alhambravej. Navnet har været brugt i lange perioder, men blev ændret den 9. januar 1995 til Sct. Michaels Gade.


Litteratur og kilder


  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.