O. F. Kralund

Fra KoldingWiki
Otto Frederik Kralund, ca. 1880. Kolding Stadsarkiv.

Otto Frederik Kralund (1815-1892) blev født 18.marts 1815 i Fredericia som søn af prokurator Otto Frederik Kralund. Han tog juridisk eksamen 1835, blev prøveprokurator 1857 og prokurator 1859. I 1849 blev han kammerassessor som anerkendelse af sin virksomhed ved organiseringen af byens forplejningsvæsen under Treårskrigen, 1864 kancelliråd. Død 13. januar 1892 i Kolding. I 1843 blev han gift med Marie Amalie Find.

P. Eliassen beretter, at han fik stor indflydelse i by og egn uden nogensinde at blive populær. Mange mennesker rystede af skræk, når de i pengesager søgte hans kontor. Før byen fik pengeinstitutter var han byens ”sparekasse”. Han modtog indskud og lånte penge ud. Det fortælles, at han behandlede låneansøgere siddende med ryggen til, og også takkede af med ryggen til. Bøs og affejende kunne han være, men eftermælet siger, at ”de, der skænkede ham tillid, var sikre hos ham” Han var medstifter af byens første bank Kolding Laane- og Diskontokasse i 1856, hvor han var meget magtfuld.

Han skænkede en del af grunden til Haandværker- og Industriforeningens Fribolig på Tøndervej, Tøndervej 7-11. Grundstykket lå øst for hans egen villa på hjørnet af Tøndervej og Sct. Michaelsgade (tidligere Kralundsgade). Friboligen opførtes 1877 og er nu ejerlejligheder. Gaderne Kralundsgade og Ottosgade blev opkaldt efter ham. Kralundsgade blev 1995 omdøbt til Sct. Michaelsgade. Marielundsskoven er opkaldt efter hans hustru.


Litteratur og kilder

  • Poul Dedenroth-Schou: Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding 1862-1987, 1987.
  • P. Eliassen: Kolding Folkebank 1873-1923, 1923.
  • Hjort-Nielsen: Danske prokuratorer 1660-1869, 1935.
  • Kristian Møller: En dag i banken, 1956.