Kolding Laane- og Diskontokasse

Fra KoldingWiki
Kolding Laane- og Diskontokasses jubilæumsfest på Industrien, 1956. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Fest på Lilletorv i anledning af Sydbanks 150-års jubilæum, 2006. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Kolding Laane- og Diskontokasse blev stiftet 23. August 1856. Formålet var at dække erhvervslivets og landbrugets behov for kreditter. Samme år oprettedes Sparekassen for Kolding og Omegn, der mere satsede på indlån fra private.

Laane- og Diskontokassen startede i små lejede lokaler i Rendebanen, hvor det holdtes åbent to eftermiddage om ugen. Kassens første direktør var kammerassessor O.F. Kralund. I 1870 flyttede man til større lokaler i Industriforeningens bygning i Høffdingsgade, senere Jernbanegade, for i 1885 at opføre eget hovedsæde overfor på adressen Jernbanegade 22. Bygningen var tegnet af kgl. bygningsinspektør L.A. Winstrup.

Kolding Laane- og Diskontokasse gik i 1971 sammen med Kolding Folkebank, Vejle Bank, Horsens Bank og Horsens Landbobank under navnet Aktivbanken. Fusionen var dog først fuldt ud implementeret i 1978. I 1990 købte forsikringsselskabet Topdanmark Aktivbanken, da det ønskede at blive et finansielt supermarked med bank, bolig, forsikring og rejser under samme hat. Det gik dog ikke som planlagt, og i foråret 1994 besluttede Topdanmark at sælge Aktivbanken til Sydbank.


Litteratur og kilder

  • Kristian Møller: En dag i banken, besøg hos en hundredårig, 1956.
  • Kitten Stens Christensen: Fest for en 150 årig. Fra Diskontokasse til Sydbank, Koldingbogen 2007.
  • Jørgen Hansen: Bankfusioner i Vejle Amt 1-2, Vejle Amts Årbøger 2003 og 2004.