Jens Sophus Borch

Fra KoldingWiki

Jens Sophus Borch

B8364 - ca. 1870 - Jens Sophus Borch - fotograf Chr. Neuhaus.jpg
Jens Sophus Borch, ca 1870, fotograf Chr. Neuhaus

Født: 14. april 1805

Død: 19. juni 1879

Ægtefælle: -

Erhverv: købmand, borgerrepræsentationensmedlem, stadshauptmand og foreningsmand

Jens Sophus Borch (1805-1879) købmand, borgerrepræsentationensmedlem 1845-1851, stadshauptmand og foreningsmand.

Livshistorie

Jens Sophus Borch (1805-1879) blev født 14. april 1805 som søn af godsforvalter Erhard Borch på Boller ved Horsens. Faderen var uddannet jurist og gift med en købmandsdatter fra Horsens, men han døde 1810 kun 32 år gammel. Som 15-årig kom Jens Sophus Borch i købmandslære i Fredericia. Efter uddannelsen blev han 1826 ansat hos købmandsenken madam Slott i det gamle bindingsværkshus, Akseltorv 2A i Kolding og overtog 4 år senere forretningen og ejendommen. Han havde en arv på knap 4.000 Rdl. Han giftede sig straks derefter og fik 14 børn, hvoraf de otte overlevede til voksenalder og enkelte fortsatte som købmænd i Kolding, deriblandt Carl Sophus Borch og Erhard Andreas Borch.

Borchs virksomhed faldt delvis sammen med den store kornhandelsperiode, da Danmark eksporterede korn især til England og Norge. Borch købte korn af bønderne og også andre varer bl.a. jydepotter. Før bønderne tog hjem igen fra byen, købte de bl.a. kaffe og krydderier hos købmanden. Borch handlede også med jern, tømmer og andre grovvarer. Borchs forretning udviklede sig godt, og allerede 1840 kunne han købe bager Hjelms gård i Helligkorsgade 5 og forenede den med sin egen. 1867 købte han også Helligkorsgade 14. Hans voksende familie gav behov for mere plads, og han nedbrød det mindre bindingsværkshus øst for Borchs Hus og opførte et grundmuret toetages hus – i dag Diskotek Tordenskiold, Akseltorv 2B. J.S. Borch blev byens første større skibsreder. Han havde flere skibe på søen, som fragtede de indkøbte landboprodukter væk fra Kolding og tog andre varer med hjem, som kunne sælges i købmandshandelen. Borch lod også en af sine skonnerter gå fragtfart mellem Hamburg og Sydamerika.

Som byens største købmand var Borch selvskreven til mange offentlige hverv. 1845-1851 var han medlem af borgerrepræsentationen. Sammen med C.F. Müller sørgede han for at byen fik en ordentlig havn, og han var i mange år havnekasserer. Fra 1845 blev han anfører for borgervæbningen med titel af stadshauptmand. Han var aktiv ved stiftelsen af byens første pengeinstiutter - Sparekassen for Kolding By og Omegn og Kolding Låne- og Diskontokasse, begge fra 1856. Jens Sophus Borch døde 19. juni 1879. P. Eliassen anførte 1915, at han var den eneste, der hidtil havde tjent en million kroner i Kolding. Jens Sophus Borch og måske hans familie er mindet ved navnet på den fornemme gamle bindingsværksejendom på Akseltorv, i dag kaldet Borchs Hus og navnet på en parkeringsplads Borchs Gård.(Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Kirsten Bang: Lidt om slægten Borch og Kolding, 1982.
  • P. Eliassen: "Borchs Gaard" i Kolding og dens beboere gennem tiderne, Vejle Amts Årbog 1915.
  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Fredr. Schousbo: En gammel købmandsgård i Kolding, Vejle Amts Årbog, 1940.
  • Slægtstavler over den jydske slægt Borch, 1949.
  • Albert Thomsen: De gamle købmandsgaarde, Kolding Handelsstand, 1946.
  • Ludvig Thomsen: Kolding Sejlskibe, 1933.