Borchs Hus

Fra KoldingWiki
Borchs Hus i 1916. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Borchs Hus omkring 1970. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Borchs Hus eller Borchs Gård på Akseltorv 2a, som det hed fra 1830, da Jens Sophus Borch købte den store købmandsgård, er bygget i 1595 af apoteker Hermann Reiminch og hustruen Margrete, der var indvandret fra Westphalen i Tyskland i begyndelsen af 1580erne. Der var apotek og vinkælder i gården frem til 1674, derefter kun vinkælder og brænderi til 1796. Huset er et af de fineste bevarede eksempler i Danmark på et borgerhus fra renæssancen, et bindingsværkshus i svært egetømmer bl.a. dekoreret med englehoveder.


På døroverliggeren over indgangen til Borchs Hus står årstallet 1595 og forbogstaverne H R og M R, der står for Hermann Reiminch og hans hustru Margrethe Reiminch. Over døren i porten er endnu en egetræstavle. På den ene side ses en åben hånd med et åbent øje og bogstaverne I.S. Nedenunder står V.C.P. Tavlen er fra 1607. Den åbne hånd kan sammenholdes med en trætavle i Sct. Nicolai Kirke med samme tegning og indskrift "Videndum cui fidendum" opsat af Jens Sørensen, sognepræst i Kolding 1591-1612. Den latinske indskrift betyder "Man skal se sig for, før man stoler på nogen".


I 1911 overtog et ejendomsselskab bygningerne, der udover hovedhuset ud mod Akseltorv omfattede et virvar af stalde og lagerbygninger, der lå på den nuværende parkeringsplads. De sidste af disse forsvandt o. 1970. Hovedhuset blev gennemgribende restaureret i 1959 og facaden renoveret i 1990. Huset har i nyere tid bl.a. rummet et landinspektørfima og kommunale kontorer.


Som det fremgår af gengivelsen af Borchs gård i Fyhns Koldingbog fra 1848 havde det nuværende gavlhus en lidt mindre pendant østfor, der blev nedrevet til fordel for den ejendom, hvor Discoteque Tordenskiold holdt til. Som det kan ses er rosetten i det øverste trekantfelt ikke oprindelig, men tilføjet i forbindelse med arkitekt L. A. Winstrups reparation af huset i 1880erne. Husets vindfløj stammer fra Koldings ældste rådhus fra 1582.


Litteratur og Kolding


  • Villy Rasch: Om apoteker Hermann Reiminch - hans samtid og efterkommere, Koldingbogen 2004.
  • Georg Bruun: Kapitler af Kolding Torvs Historie, Byrådsbogen 1937-38.
  • Allan Tønnesen: 233 danske borgerhuse, 1979.