Jacob L. Jørgensen

Fra KoldingWiki

Jacob L. Jørgensen

Kolding Stadsarkiv B9389.jpg
Jacob L. Jørgensen

Født: 1891

Død: 1967

Ægtefælle: -

Erhverv: Erhvervsmand

Jacob L. Jørgensen blev født i 1891 i Sønderborg, hvilket på den tid gjorde, at han var tysk statsborger. Jacob Jørgensen havde det til trods en tilknytning til Kolding, som han havde gennem sin fader, der var skibskaptajn og derfor havde sejlet til Kolding.

Men Jacob Jørgensen sad som repræsentant i Hamburg for det engelske firma Solar Works, fornemmede han, at der snart ville opstå krig (Første Verdenskrig) og indså derfor, at hans fremtid var noget usikker. Derfor besluttede han sig for at trække på de forbindelser han havde til Kolding, i håb om at kunne starte op som selvstændig dér.

I 1912 ankom Jacob Jørgensen til Kolding, hvor han oprettede et lille værksted, hvor de kun var to ansatte, som skulle fremstille elektricitetsmålere. Tilmed rejste han selv rundt i Danmark til diverse elektricitetsværker, for at prøve at sælge sine egne målere eller importerede tyske eller schweiziske målere til dem.

Krigen lagde dog en dæmper på udviklingen af den lille virksomhed og det var først i 1919 Jacob Jørgensen kunne starte firmaet Nordisk Solar Compagni. Selvom den nye virksomhed var oprettet ændrede det ikke meget på, hvilke linjer firmaet gerne ville følge, for det gik videre ad den linje, som Jacob Jørgensen allerede tidligere havde lagt, nemlig engroshandel med elektriske artikler, dels egen tilvirkning og dels importerede.

Udover, at Jacob Jørgensen grundlagde Nordisk Solar Compagni, var han også med til at danne de to selvstændige virksomheder Dansk Målerværksted og Audiola, som man vel kan kalde for datterselskaber.

Jacob Jørgensen døde i 1967, hvorefter Nordisk Solar Compagni overgik til et holdingselskab, der bærer hans navn og styres af familien. Jørgen Borum (f. 1917) var direktør for Nordisk Solar Compagni og havde været tilknyttet siden 1953. Jacob Jørgensens søn Harald Jørgensen blev chef for Nordisk Solar Compagni i København.

For yderligere information omkring Nordisk Solar Compagni og Audiola se artikler fra KoldingWiki.


Litteratur og kilder

Gunnar A. Engberg. Koldings Ehvervsliv. Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978