Jørgen Borum

Fra KoldingWiki

Jørgen Borum (f. 1917, d. januar 2001). Direktør, statsaut. revisor.

Jørgen Borum blev i 1950 prokurist i A/S Nordisk Solar Compagni i Kolding. I 1955 blev han medlem af selskabets direktion, og i 1968 valgtes han ind i bestyrelsen i stedet for afdøde Jacob L. Jørgensen, som grundlagde selskabet. Jørgen Borum trak sig tilbage som direktør i 1987 og som bestyrelsesmedlem fire år senere.

Fra 1991 til 1993 var han direktør for Solar Holding. Han var tidligere finsk konsul, formand for Kolding Købmandsskole, Kolding Handelsstandsforening, Den Jydske Handelsstands Centralforening, viceformand for Provinshandelskammeret samt medlem af formandskabet for Erhvervenes Fællesudvalg.


Litteratur og kilder

  • Politiken 27-1-2001.