J. Chr. Hempel

Fra KoldingWiki

J. Chr. Hempel

B30846 -1910.jpg
Pensionistudvalget 1910. Kredslæge Hempel, uddeler J.P. Jensen, ølbrygger A. Lorenzen, sagfører J.M. Viuff og Knud Hansen. Fotograf Georg Buchardt

Født: 12. marts 1860

Død: 8. september 1943

Ægtefælle: Johanne Frederikke Clausen

Erhverv: læge, byrådsmedlem

Jørgen Christian Hempel (født 12. marts 1860, Odense, Fyn - død 8. september 1943, Korinth, Brahetrolleborg sogn, Fyn) læge, byrådsmedlem for Højre 1906-1913. Drev lægepraksis i Kolding fra januar 1889, distriktslæge 1906, kredslæge 1915, Kolding. Dekoreret med Ridderkorset.

Livshistorie

J. Chr. Hempel blev student i 1879 og cand.med. i 1886, derefter flyttede han til Kolding i 1889 fra København, hvor han begyndte og praktisere som læge. Fra 1906 distriktslæge og kredslæge fra 1915, derudover jernbanelæge fra 1900 til 1907, fra 1906 læge ved Sct. Jørgens Hospital 1906 og fra 1916 læge ved de Gamles Hjem (senere kaldet Låsbyhøj).

Efter Hempel og hans hustru i 1889 var blevet gift, flyttede de ind i en ejendom, som var blevet opført af fabrikant G. Løssl, på hjørnet af Jernbanegade og Gråbrødregade.

Hempel var en aktiv mand med offentlige erhverv, han var fra 1906 til 1913 medlem af Kolding Byråd for Højre (De Konservative), han havde også siddet i værgerådet, derudover var han særligt aktiv i Kolding Borgerlige Skydeselskab, hvor han blandt andet en periode sad i bestyrelsen, det på trods af han ikke selv var skytte. Ifølge Kolding Folkeblad 13. marts 1909 glemte Hempel, trods han var tilstede i valglokalerne, selv at stemme ved kommunalvalget. I 1910 medlem af pensionistudvalget der stod for bygning af alderdomshjemmet Låsbyhøj. I 1928 trak Hempel sig tilbage fra arbejde, han flyttede sammen med hustruen samme år til Korinth på Fyn, hvor parret blev boende til deres død.

J. Chr. Hempel var søn af landinspektør Christian Hempel og hustru Ulrikke Jensine Wilhelmine Berg. J. Hempel giftede sig omkring 1889 med Johanne Frederikke Clausen, født den 13. marts 1862 i Stenlille på Sjælland, datter af pastor Clausen i Vonsild. I 1940 omtales to sønner, den ene er overlæges i Stege og den anden er ingeniør i England.

I 1965 udkom bogen, Min far var læge, redigeret af Paul Bonnevie, V.A. Fenger og Vagn Bro, på siderne 136-144 omtaler Chr. Hempel, hans far J. Chr. Hempel.

Henvisninger

  • 80år, tidligere Kredslæge J. Hempel, Kolding, Kolding Folkeblad, 8. marts 1940, side 7