J.M. Viuff

Fra KoldingWiki

Jens Martin Viuff

B30846 -1910.jpg
Pensionistudvalget 1910. Kredslæge Hempel, uddeler J.P. Jensen, ølbrygger A. Lorenzen, J.M. Viuff og Knud Hansen. Fotograf Georg Buchardt

Født: 27. Juli 1869

Død: 21. Sept. 1937

Ægtefælle: Ane Eline Bech

Erhverv: sagfører

Jens Martin Viuff (f. 27. Juli 1869, Seest - død 21. Sept. 1937, Kolding) sagfører, for Kolding landdistrikt byrådsmedlem 1909-1917.

Fra Danske sagførere Rosekamp.dk

Viuff, Jens Martin søn af Ejer af Munkensdam Hans Jensen Viuff og Hustru Anna Margrethe Lindskov; g. 30. Apr. 1896 i Seest m. Ane Eline Bech, f. 27. Juli 1870 i Seest; D. af Gaardejer Hans Nissen B. og Hustru Inger Kirstine Skovgaard. — 1887 Forberedelseseksamen, Kolding, 1. Marts 1888-1. Febr. 1890 paa Andst m. fl. Herreders Kontor. 1892 exam. jur. I ea. 7 Aar Fuldm. hos Sagf. H. Jacobsen, Kolding. 15. Febr. 1899 Sagfører, Kolding; praktiserede der til sin Død. 5. Sept. 1921-19. Dec. 1932 off. og benef. Sager ved Retten i Retskres Nr. 45, Kolding Købstad m. v. — 1925-31 Medl. af Kresbest. for 11. Sag-førerkres, 1926 Næstformd., 1927-31 Formd. —1907-17 Medl. af Kolding Byraad. Medl. af Distriktsraadet, 1907-10 Formd. 1915 Medl. af Best. for Fællesorganisationen for Landkommuner med bymæssig Bebyggelse. 1932 Formd. for Repræsentantskabet i Den danske Landmandsbanks Kolding Afd. — Skænkede 1924 i Anledning af sit 25 Aars Sagførerjubilæum under Navnet »Sagfører Viuffs Legat« Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond et Beløb af Kr. 4000.--- Sønner: Landsretssagfører Hans Martin Viuff, Beskikkelse 1926, og Landsretssagfører Karl Viuff, Sagfører 1931. Landsretssagfører 1935.(Danske sagførere Rosekamp.dk)