H.M. Viuff

Fra KoldingWiki

Hans Martin Viuff (?-?) landsretssagfører. Søn af J.M. Viuff og barnebarn af Hans Jensen Viuff.

Medstifter i oktober 1939 af Foreningen til arbejdsløshedens bekæmpelse.