Industriforeningen

Fra KoldingWiki

Industriforeningen

Stiftet: 4. maj 1862

Nedlagt: -

Formål: Fremme erhverv og industri i Kolding

Adresse: Industrien

Industriforeningens sal, ca. 1940. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Industriforeningens lokaler blev benyttet til mange formål. Her er det slagtermesterforeningen, der holder jubilæum, 11.10. 1931. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Industriforeningen, stiftet den 4. maj 1862.

Foreningshistorie

Da lavene i 1850'erne var blevet nedlagt som følge af indførelsen af den nye næringslov, dannedes en række håndværkerforeninger landet over. I Kolding stiftedes foreningen under et borgermøde på Rådhuset søndag den 4. maj 1862, dengang med navnet Foreningen af Haandværkere og Industridrivende i Kolding, foreningens første formand var H. Fønss, ved generalforsamlingen i juni 1868 var handskemager Hans Jørgensen blevet formand. Foreningen tog sig af medlemmernes sociale sikring og mestrenes faglige udvikling. Fra 1868 lejede man sig ind i den borgerlige klub Enighedens lokaler i Jernbanegade 13, og i 1886 købte foreningen lokalerne.

Foreningen opførte i 1888 en teatersal, der blev lejet ud til foreninger m.v. Huset havde efterhånden udviklet sig til at blive byens forsamlingshus.

Teatersalen brændte imidlertid i august 1943, da en ung køkkenpige bevidst satte ild til salen, idet hun ønskede at få mindre at bestille. Ødelæggelserne løb op i 148.000 kr. (svarende til 3,7 mio. kr. i 2023). Pigen fik sin dom i marts 1944, der lød på 2,5 års fængsel. I slutningen af februar 1944 havde man færdiggjort programmet for den arkitektkonkurrence, der skulle føre til genopførelsen af teatersalen. Betingelserne lød på opførelse af en teatersal, udnyttelse af de tiloversblevne lokaler (den gamle teatersal og Havesalen) til selskabslokaler og endelig en modernisering af forhuset i Jernbanegade. Kun arkitekter, der havde boet i Kolding siden 1. januar 1944, kunne deltage i konkurrencen. Der var deadline d. 1. april 1944, og det endte med at arkitekt Sigurd Madsen løb med sejren. Maleren Anton Schrøder stod for udsmykningen af teatersalen og Havesalen. Byggeriet skulle først finde sted efter krigens afslutning, så først i september 1950 kunne den nye bygning - en etage højere end den gamle - indvies.

I 1985 var foreningens økonomi blevet så anstrengt, at den bad kommunen om hjælp. I forbindelse med byggeriet i 1950 havde kommunen givet nogle fordelagtige lån mod at få indbygget en forkøbsret i kontrakten. Denne forkøbsret gjorde kommunen derfor brug af, hvorefter foreningen lejede sig ind.

En stor ombygning stod færdig i 1989-1991, men varietéen Sans Souci måtte lukke. Bygningen har siden rummet forskellige restauranter og diskoteker.

Formænd

Litteratur og kilder

  • Industriforeningen, A1548, Kolding Stadsarkiv
  • Dedenroth-Schou, Poul: Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding 1862-1987. Kolding, 1987.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 64.909.
  • Iværksætterne, af Helle Juhl, Kolding Stadsarkiv, 2018
  • Kolding Folkeblad - 14-9-1943, 20-10-1943, 27-1-1944, 23-2-1944, 11-3-1944 og 15-3-1944.