Anton Schrøder

Fra KoldingWiki
Anton Schrøder, ca. 1960. Kolding Stadsarkiv, Fotograf Peter Thastum

Kunstmaleren Anton Schrøder (1893-1965) blev født 16.september 1893. Han var søn af rebslager Julius Schrøder og hustru Ingeborg Poulsen Schmidth. Han blev gift 20. november 1938 med Carla Tofte Hansen (1910-1991).

Anton Schrøder blev uddannet som malersvend på Kolding Tekniske Skole og kom derefter på Kunstakademiet i København 1916-1920. Et af hans første store arbejder var at udsmykke trappegangen på Kolding Domhus i 1921-23 med gengivelser i hans egen streg af gamle prospekter fra Kolding, men hans største udsmykningsopgave blev Kolding Gymnasiums festsal. Festsalen blev etableret ved en stor ombygning, der var afsluttet i 1942 ved Gymnasiets 400-års jubilæum. Kolding Kommunes skoleudvalg bevilgede derefter udsmykningen, der var afsluttet i august 1943. På grund af tyskernes beslaglæggelse af skolen blev malerierne tildækket og kom først til syne efter krigen.

Anton Schrøder udstillede både på Charlottenborg og på Den Fri i København. På Koldinghus findes en serie af historiske malerier, bl.a. af Dronning Dorothea samt en række landskabsbilleder. De fleste af hans malerier er privatejede. I forbindelse med kulturnatten august 2007 opfordrede Kolding Stadsarkiv borgerne til at indsende fotos af deres Anton Schrøder-billeder. Der indkom flere end 100.


Litteratur og kilder

  • Weilbachs Kunstnerleksikon.
  • Karen M. Carstens:Træk af Kolding Højere Almenskoles Historie, Kolding Gymnasiums Årsskrift 1956.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4. Schrøder, Anton.