Industrien

Fra KoldingWiki
Industriforeningens sal, ca. 1940. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Industrien, teatersal og udlejningslokaler i Jernbanegade 13.

Bygningen

Salen blev opført i 1888 af Industriforeningen, der i en årrække havde lejet lokaler i huset, der tidligere havde stået på Jernbanegade 13. I august 1943 brænder bygningen, syv år efter genopføres den, en etage højere end den gamle, den nyopførte bygning blev indviet i september 1950. Arkitekten Sigurd Madsen havde tegnet huset, og maleren Anton Schrøder stod for udsmykningen af teatersalen og havesalen.

I 1985 var foreningens økonomi blevet så anstrengt, at den bad kommunen om hjælp. I forbindelse med byggeriet i 1950 havde kommunen givet nogle fordelagtige lån mod at få indbygget en forkøbsret i kontrakten. Denne forkøbsret gjorde kommunen derfor brug af, hvorefter foreningen lejede sig ind. En stor ombygning stod færdig i 1989-1991, men varietéen Sans Souci måtte lukke. Bygningen har siden rummet forskellige restauranter og diskoteker.

Henvisninger

  • Iværksætterne, af Helle Juhl, Kolding Stadsarkiv, 2018