Handskemagere i Kolding

Fra KoldingWiki

Handskemager er et gammel erhvervsbetegnelse for dem der lavede handsker. Det er uvist hvornår erhvervet kom til Kolding, det døde hen imod slutningen af 1800tallet ud.

Handskemagerne drev i deres laug en ligkasse, som kunne hjælpe medlemmerne ved begravelse, denne blev nedlagt 1857.

Handskemagere

Om byens tidlige handskemagere.

Skifter

 • Mads Hansen, nævnt 1690
 • Anders Knudsen, nævnt 1691
 • Didrik Henriksen, nævnt ved hustruen død i 1699, hustruen morbror nævnes som handskemager Jørgen Gregersen
 • Hans Pedersen, ugift handskemager i Kolding, død i 1716
 • Jørgen Jensen, handskemager, nævnes flere gange fra 1740erne til 1760erne
 • Peder Hansen, handskemager fra 1751 til 1792.

Folketællingen 1787

Der bor i byen fem handskemagere og fire svende eller lærerdrenge.

Folketællingen 1801

 • Hendrik Jørgensen, bosat ved Sønderport
 • Jens Steffensen, bosat i Søndergade
 • Niels Jørgensen, bosat i Klostergade, ligeledes bor hos ham sønnen Jørgen Jørgensen der også er handskemager (fik oktober 1768 borgerskab som handskemager)
 • Maren Pedersdatter, 64årig enke som tjener ved ‘Handskemager Professionen’, har en søn og to lærlinge boende

Folketællingen 1834

 • Hans Jørgensen, bosat i Helligkorsgade, søn af Niels Jørgensen
 • Peder Jørgensen, bosat i Låsbygade
 • Peter Petersen (eller Peder Pedersen), søn af Maren Pedersdatter, arbejdede måske allerede 1801 som handskemager