Ejlersvej

Fra KoldingWiki
Ejlersvej set fra Koldinghus, ca. 1910. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Ejlersvej lå oprindelig helt op til Slotssøen, idet den nuværende parkeringsplads ligger på opfyldt grund. På kortet i Pontoppidans atlas 1768 er vejforløbet markeret som en del af "Møllevej fra Låsby" sammen med nuværende Søgade. Tilsvarende var der en Møllevei fra Byen til Slotsmøllen. I bivejsfortegnelser 1888-1907 benævnes vejforløbet som "Slotssøvejen". Dette vejnavn genfindes dog ikke på kort fra tiden. Gadenavnet Eilersvej ses første gang på et kort fra 1910.

Ved opfyldningen i 1968 af Slotssøens østlige del og anlægget af Slotssøvej blev Ejlersvej en mindre vej. De tidligere husnumre Ejlersvej 26-42 blev til Slotssøvej 8-24

I slutningen af 1700-tallet var den sydlige del af vejen bebygget. Der lå her en bebyggelse med 3 huse benævnt Skinderborg Huse med 3 familier: en gartner, en blytækker og en kapelmester på pension. I løbet af 1800-tallet blev vejen bebygget. Den lå i Kolding Købstads Landdistrikt frem til 1930. Kun enkelte huse på vestsiden nærmest Søgade hørte til købstaden

Skulpturen Siddende pige/Marts af Johannes C. Bjerg var frem til 1968 opstillet i krydset Ejlersvej/Fredericiagade. Den står nu i plejehjemmet Dreyershus have. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Fortegnelse over offentlige Biveje i Vejle Amtsraadskreds,1888 m.fl.
  • Knud Moseholm: Et sted ved Slotssøen, Koldingbogen 1990.
  • K.E. Reddersen: Aksel Olsen, Koldingbogen 2000.
  • Kolding Stadsarkiv A98 Borgmesterkontorets journalsager 351-811-111.