Domhusgade

Fra KoldingWiki
Domhusgade med Domhuset, 1921

Domhusgade har haft sit navn siden 2. maj 1918. Tidligere hed gaden Kolerahusvejen / Koleravejen. Først i 1921, efter Domhusets opførsel, anlagdes vejen i hele sin længde og 7½ meter bredde med fortov og cyklesti i sydsiden og grøft langs nordsiden.


Litteratur og kilder

  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.