Domhuset

Fra KoldingWiki
Domhusgade med Domhuset, 1921
Arresten i Domhusbygningen, juni 2018

Da Kolding Ting- og Arresthus, der ejedes i forening af Kolding Kommune, Vejle og Ribe Amter i begyndelsen af 1900-tallet var blevet for småt, besluttede de tre parter i 1917 i forbindelse med Retsreformen i 1919 at bygge et nyt domhus med arrest og overlade rådhuset på Akseltorv til Kolding Kommune.

Kommunen overdrog grunden på Brændkjær Mark gratis til formålet, men det skabte megen kritik, at domhuset blev placeret så langt fra byen. I den forbindelse afholdtes der en arkitektkonkurrence, hvori 30 deltog, og det blev den da nyuddannede arkitekt Ernst Petersen, der fik opgaven. Kommunen stillede som betingelse, at han flyttede til byen; et krav, han efterkom.

I 1921 stod det nye domhus færdigt. Over indgangen til Domhuset står fire skulpturer. Det er Årvågenheden, Sandheden, Retfærdigheden og Straffen, alle udført af billedhugger Thomas Hansen. Arresthuset er placeret bagved. I 1960erne blev huset udvidet med en sidefløj til politiet i tidens stil. En ny retsbygning stod færdig i Åparken i 2012 og samme år er Kolding Politi flyttet til nye lokaler på Birkemosevej. Domhuset er derfor sat til salg. (Kolding Stadsarkiv).

Sten Krarup: Ernst Petersen: Arkitekt i Kolding 1918-1953, 2010. Birgitte Dedenroth-Schou: Byens Styre i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1 og 3, 1978-82. Leif Leer Sørensen: Huse og pladser i Kolding - en arkitekturguide. Kolding, 2004.