Bykernen i Kolding

Fra KoldingWiki

Byen Kolding er formentlig opstået der, hvor den nord- og sydgående trafik nemmest har kunnet krydse Kolding å ved bunden af Kolding fjord. Kolding er en af de stører byer, hvis historie kan spores tilbage til før 1250. Bykernen i Kolding har gennem tiden været præget af flere større ændringer, men har også oplevet perioder uden ændring. Byen har udviklet sig fra at være en mindre middelalderby til at være en stor handels- og eksportby. Kolding er i dag Danmarks 7. største by med et indbyggertal på 58.750, efterfulgt af Horsens og Vejle.

Rantzau's kort over Kolding fra 1587. Kortet er en perspektivtegning over Kolding by og viser, nogenlunde udseendet af byen i årene omkring 1587. Korttegningen har ingen måleforhold, og der kan forventes fejl på kortet. Øverst ses Koldinghus, der er placeret højere end bykernen. Fotograf: Affotografering af Ludvig Thomsen.

Det menes, at der har været bebyggelse i Kolding fra omkring den sidste halvdel af 1100-tallet. De tidligste lag fundet ved arkæologiske undersøgelser har påvist bebyggelse fra omkring år 1200. Det er også fra denne tid, at der er fundet spor af Koldings ældste sognekirke, Sct. Nikolai kirke (tidligere Kolding kirke). Fra midten af 1200 tallet stammer de første spor af Koldinghus.

I de tidlige århundrede af Koldings historie var byen afhængig af fiskeri, jordbrug og håndværk samt handel. Kolding Fjord og å udgjorde grænsen mellem Hertugdømmerne og Danmark, hvilket bragte mange handlende gennem Kolding. Kolding har igennem hele sin levetid været en meget trafikeret by. I 1100-tallet var det den syd- og nordgående trafik mellem Danmark og Tyskland, der skabte trafikken. Denne trafik har været særdeles præget af heste. Koldinghus blev anlagt for at sikre freden mellem det danske område og hertugdømmerne mod syd, og for at sikre at alle i oplandet betalte den skat, de var forpligtet til at betale. Dette gav et godt økonomisk grundlag for Kolding.

Den middelalderlige bykerne bestod af markedspladsen som det centrale element. Fra Koldinghus har der været god udsigt over både byen, men også markedspladsen. Dette har været med til at sikre fred, samt en ordentlig handel. Koldinghus udgjorde den nordlige del af byen. I den østlige del var kongens have anlagt.

Bykernens udvikling fra 1587 til nu

Forarbejde til Pontoppidans kort over Kolding fra 1767. Kortet viser Kolding og noget af byens opland omkring 1767. De vigtigste dele af byen, såsom Koldinghus, er på kortet. Sammenlignes med kortet fra 1587 kan ses, at der ikke er sket en stor byudvikling i Kolding i perioden mellem årene.

På 181 år fra 1587 til 1768 har Kolding som by ikke udviklet sig meget. Kolding bys størrelse bliver ikke forøget meget, og der sker heller ikke en forøgelse af nye indbyggere til byen. I 1769 var der folketælling, og antallet af indbyggere blev talt til 1406. I 1672 var der 1094 indbyggere. Dette tal var faldet fra reformationstiden, hvor der var cirka 1550 indbyggere i Kolding.

Derfor kan det ses, at der ikke er sket de store ændringer i løbet af de 200 år. Byen har stået i stampe, og store nybyggerier og fornyelser af bygninger har ikke fundet sted.

Fra 1768 og frem til bykernen som den så ud i 1956, er der sket meget store ændringer. I togenes æra, fra 1866 til midten af 1900-tallet, havde Kolding 3 jernbaner. Disse er dog senere blevet fjernet, hvorfor der nu kun er én jernbane. Den industrielle revolution, i 1870’erne, har spillet en stor rolle i udbygningen af Kolding. I mange år har der været mange fabrikker i Kolding. Disse var placeret i midtbyen. Efterhånden, som der kom skarpere miljøkrav, og fordi byen voksede, så der skulle være plads til alle indbyggerne, flyttede fabrikkerne ud af midtbyen, og blev istedet placeret i industrikvarterer i udkanten af Kolding by.

Eftersom biler er blevet hvermandseje, er biltrafikken steget kraftigt i Kolding. Derfor har man også gennem flere perioder ændret infrastrukturen i Kolding. Et af tiltagende er Slotssøvej, som har skåret en del af slotssøen væk for at få trafikken gennem midtbyen til at glide lettere.

Kolding har udviklet sig fra at være en industriby i centrum til at være en handelsby. Midt i byen ligger gågaden som er befærdet hver dag. Ud over gågaden er der også anlagt Kolding Storcenter i den nordlige del af byen. Disse to steder fungerer som de vigtigste handelsmuligheder for private. I Kolding er også anlagt en havn, som eksporterer og importerer varer dagligt. Havnen ligger i forbindelse med jernbanen, hvilket skaber en hurtig afvikling af godstransporten. I løbet af de seneste 200 år har Kolding gennemgået en stor udbygning, og er blevet meget større både befolkningsmæssigt men også arealmæssigt. Kolding råder over mange af de omkringliggende mindre byer, og er også groet sammen med flere af dem, herunder Vonsild.


Litteratur og kilder

Koldinghus’ hjemmeside: http://www.koldinghus.dk/samlinger/andre-samlinger/koldings-historie/kolding-fra-middelalder-til-nutid.html læst d. 23-02-16

Artikel om Jernbaner i Kolding, Kolding Wiki http://koldingwiki.dk/index.php?title=Jernbaner læst d. 23-02-16

Artikel om Kolding i 1950’erne, Kolding Wiki http://koldingwiki.dk/index.php?title=Kolding_i_1950erne læst d. 23-02-16

Artikel om Danmarks største byer, Wikipedia https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_st%C3%B8rste_byer, læst d. 23-02-16