Brændkjærgård-kvarteret

Fra KoldingWiki
AAB's boligblokke på Brændkjærgade, 1989. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Boligselskabet Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) købte i 1945 af Kolding Kommune et areal ved Brændkjærgård for 123.000 kr. På det store nyerhvervede areal ved Snerlevej-Agtrupvej blev projekteret 311 boliger.

Området blev udbudt i en arkitektkonkurrence, som blev vundet af arkitekt H. Noes-Pedersen. Området blev senere udbygget til 338 lejligheder. I begyndelsen var det meget dyrt at bo her, så kvarteret blev kaldt ”Havregrynskvarteret”. Boligkomplekset "Snerlegården" var opført af Vejle Amts Boligselskab (VAB) og blev overtaget af AAB i forbindelse med VABs afvikling. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Bent Jensen: Gode boliger til Koldings arbejdere, Koldingbogen 2002.
  • AAB Andelsbo 50 år 1938-1988, 1988.