Arbejdernes Andelsboligforening

Fra KoldingWiki
Arbejdernes Andelsboligforenings første huse på Ndr. Ringvej, Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) i Kolding blev stiftet 27. september 1938. Boligforeningen har til formål ”at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri, således at boligerne udgør et attraktivt botilbud til Koldings borgere.

Dårlige boligvilkår og høj arbejdsløshed i 1930erne banede vej for nye boliglove, der gjorde det muligt at yde låne på op til 95% af anskaffelsessummen til socialt boligbyggeri. Der blev også mulighed for at give huslejenedsættelse til børnerige familier. I de største provinsbyer blev herefter startet mange boligforeninger, ofte som i Kolding på initiativ af Arbejdernes Fællesorganisation.

AAB opførte sine første huse på Ndr. Ringvej i 1939. Det var efter tidens forhold rummelige boliger på 66 kvadratmeter. Herefter fulgte byggeri ved Sneppevej, i Vifdam og flere andre steder i byen, og blandt de større byggerier kan nævnes byggeriet på Brændkjærgårds marker i 1950erne, Norgesvej 1961-64, Skovparken fra 1971 og deltagelsen i byfornyelsen i centrum fra o. 1980.

I 1976 overtog AAB 316 boliger fra Vejle Amts Boligselskab (VAB). I de senere år er opført en del tæt-lavt byggeri.

Litteratur og kilder

  • AAB Andelsbo. 50 år 1938-1988, 1988.
  • Ove Friis: Kolding som andelsby, 1942.
  • Bent Jensen: Gode boliger til Koldings arbejdere, Koldingbogen 2002.
  • http://www.aab-kolding.dk