Behrensvej

Fra KoldingWiki
Behrensvej, ca. 1980. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Vejen forbinder Fredericiagade og Mazantigade. Det er nærliggende at se vejens anlæggelse som sammenhængende med anlægget af Mazantivej i 1885, idet bebyggelsen på Slotssøens østside Ejlersvej herved fik en bedre forbindelse mod syd og Slotsmøllen fik endnu en udkørselsvej. Vejen kom samtidig til at adskille bryggeribygningerne fra det boligbyggeri, der navnlig efter 1900 voksede op øst for Slotsmøllen langs Fredericiagade og Mazantigade. På bykortene optræder vejen første gang 1891 - dog uden navn. På et enkelt kort fra 1930 er gadenavnet Tværvej fundet. Det var formentlig et uofficielt navn. Ved gadenavnereformen i 1937 blev vejen opkaldt efter afdøde bryggeridirektør Vilhelm Behrens. Ved opførelsen af Slotssøkomplekset i 2005 med bl.a. nyt bibliotek blev vejen udvidet, idet den nu blev udkørselsvej for kompleksets parkeringsplads og –kælder. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Kolding Stadsarkiv: K533: Kort over A/S Slotsmøllens Fabrikkers Område. Udarb. af landinspektør Elling 1930.
  • Kolding Stadsarkiv A98 Borgmesterkontorets journalsager, j. nr. 351.071.5 Gadenavne 1918-1943, heri fortegnelse over nye vejnavne 1937.