Akseltorv 6-8

Fra KoldingWiki

Ejendommen Akseltorv 8 er bygget i år 1900. Bygherre var apoteker N.C. Müller, Kolding Løveapotek, der var ejer af ejendommen Akseltorv 6, der var blevet nyopført i 1877 efter at Jernbanegade i 1876 var blevet ført igennem fra Slotsgade til Akseltorv. Denne bygning var tegnet af kgl. bygningsinspektør L.A. Winstrup, og Akseltorv 8 blev bygget i samme stil. Den samlede bygning udgjorde nu en samlet og markant pendant til Rådhuset overfor, der også var opført efter tegninger af L.A. Winstrup og indviet i 1875.

Apoteker N.C. Müller havde i 1896 købt hjørnet af Akseltorv/Markdanersgade af dødsboet efter guldsmed Heinrich og hustru, der havde haft guldsmedeforretning i en bygning fra midten af 1800-tallet, der vendte ud mod Akseltorv. Bag ved denne bygning og langs med Markdanersgade lå en meget gammel bygning, der gik tilbage til 1500-tallet. Den var i bindingsværk med udskæringer og var formentlig opført af adelsfamilien Lindenow, der også ejede herregårdene Fovslet og Drenderup sydvest for Kolding, men bygningen blev i 1896 kaldt Vaupells gård, fordi den havde været ejet af major J.V.L. Vaupell. De to eksisterende bygninger blev nedrevet 1899-1900 for at give plads for den nuværende bygning. Måske fordi apotekeren havde lidt dårlig samvittighed over at rive den gamle bygning ned, lod han billedhuggeren Carl Martin-Hansen udføre to relieffer på den nye husmur ud mod Markdanersgade, der viste, hvordan den gamle bygning havde set ud. Enkelte bygningsdele fra Vaupells gård kan nu ses i billetsalget på Koldinghus.(Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Helge Christensen: Historie og historier fra Kolding Løve Apotek, Kolding 1985.