A. D. Burcharths Vej

Fra KoldingWiki

Vejen er opkaldt efter fabrikant A. D. Burcharth. Dette vejnavn kom til ved Gadenavnereformen 1937. Før den tid hed vejen Burcharthsvej, som optræder første gang i vejviseren 1933. Årsagen til gadenavnevalget er formentlig, at firmaet med tanke på at udflytte virksomheden fra centrum i 1917 købte ca. 5 tdr. land ved Slotssøen i Kolding Landsogn. Med købet fulgte 3 ejendomme ved Fredericiavej og Ejlersvej. Ca. 14.000m2 af det købte areal solgtes 1959 til byggeselskabet "Nybyg", der opførte en moderne beboelsesejendom, Slotsparken, der ejes af ejes af Lægernes Pensionskasse. Ejendommen brændte den 2. september 2012 og samtlige beboere måtte fraflytte ejendommen, der nu er under renovering.(Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4.
  • F. Mark Denvig: A.D. Burcharth & Søn, Lak-, fernis- & farvefabrikker, Kolding, 1961.