Venstre

Fra KoldingWiki

Partiet Venstre blev stiftet i 1870 under navnet Det Forenede Venstre for at fremme liberalismen, støtte landbrugets interesser og skabe opposition til Højre. Fra 1895 til 1910 hed det Venstrereformpartiet, i perioden 1910-1963 Venstre og herefter Venstre, Danmarks Liberale Parti.

I januar 1881 oprettede Venstre den første partiorganisation i Kolding. Forholdet mellem Venstre og Højre i Rigsdagen blev mere og mere anstrengt i 1880’erne, og begge partier opfordrede til at oprette lokale vælgerforeninger. Den udslagsgivende faktor i Kolding var dog nok, at der ved et såkaldt udfyldningsvalg til byrådet den 3. januar 1881 (konsul H. H. Grau ønskede at udtræde) var meget tæt konkurrence mellem Venstres kandidat købmand C. Andersen og Højremanden overretssagfører Ludvig Schwensen, ligesom Højre havde forsøgt at splitte Venstrelisten via løbesedler der opfordrede Venstrefolk til at finde en anden kandidat.

Venstre fik dog indvalgt sin kandidat, men besluttede på initiativ af flere fremtrædende venstremænd at oprette en vælgerforening. Der var imidlertid bekymring for, at en forening kun ville samle en vis del af Venstres vælgere og derfor medføre splittelse. I stedet blev der oprettet et 15-mands-udvalg, Venstres Stående Udvalg som bl.a. iværksatte agitationen forud for valgene, men i 1905 overtog et repræsentantskab dette arbejde.

Fra 1896 organiserede venstrefolkene sig i Venstrevælgerforeningen, der i 1903 skiftede navn til Venstreforeningen for Kolding By og Landsogn, som tilrettelagde møder og politisk arbejde.

I 1908 grundlagdes desuden Venstres Ungdom (VU) for via foredrag og diskusioner at oplyse om Venstres politik for en bredere vælgerskare.

Den 23. maj 1973 fusionerede Kolding Venstreforening med venstreforeningerne fra de 6 tidligere omegnskommuner under navnet Kolding Kommunes Venstreforening.

Venstre har været repræsenteret i Kolding Byråd siden 1870.

Formænd for Kolding Kommunes Venstreforening

 • 1896-1937: *
 • nævnt 1901: sagfører J. L. Hansen (avisomtale)
 • før 1915-1917: redaktør L. Thastum (avisomtale)
 • 1917-?: redaktør Chr. Nielsen (avisomtale)
 • 1937-1944: N.E. Therkildsen (ifølge vejviseren)
 • 1945-1965: redaktør Vilhelm Behrens
 • 1965-1970: redaktør Poul Givskov Christensen
 • 1970-1972: Jens Agerskov
 • 1972-1974: Ejner Holsmose
 • 1974-1976: Svend Aage Nielsen
 • 1976-1979: Ejner Holsmose
 • 1979-1980: B. Nellemann
 • 1980-1986: Anton Yding
 • 1986-1987: Gunnar Glerup
 • 1987-1989: Dan E. Christiansen
 • 1989-1990: Børge Præst
 • 1990-1994: Knud Boll
 • 1994-1996: Paul Jepsen
 • 1996-1997: Bent E. Nielsen
 • 1997-1999: Kaj Nielsen
 • 1999-2000: Jens Andersen
 • 2000-2001: Henrik Knudsgaard
 • 2001-2004: Bent E. Nielsen
 • 2004- : Flemming Ipsen
 • nævnt 2020: Bent Ole Jonsen
 • Det har ikke været muligt at udarbejde en komplet liste over Venstres vælgerforeningsformænd i Kolding i perioden 1896-1937, eftersom Venstreforeningens protokoller for denne årrække er gået tabt for perioden 1896-1945.

Henvisninger