Danmarks Retsforbund

Fra KoldingWiki

Danmarks Retsforbund blev dannet i oktober 1919, inspireret af amerikaneren Henry Georges formuleringer om, at samfundsskabte værdistigninger på jord skal tilhøre samfundet i stedet for det enkelte individ. Danmarks Retsforbund (Retsforbundet) skelnede mellem individets og samfundets ret og de politiske hovedpunkter var derfor indførelsen af fuld grundskyld, mindst mulig statslig indblanding, øget frihandel og modstand mod EF.

Retsforbundet var repræsenteret i Kolding Byråd i årene 1950-1954 af forretningsfører Alfred E. Mikkelsen.