Taps Skole

Fra KoldingWiki

I Taps Sogn, der ligger syd for Vonsild, øst for Ødis og nord for Christiansfeld, har der siden 1740érne været et par skoler. I 1778 blev der bygget en sogneskole i nærheden af Taps Kirke. Den var i brug indtil 1829, så blev en ny opført ved siden af den eksisterende. Den ældste blev nedrevet, og den nye skole var i brug til 1866, hvor den brændte. Der blev angiveligt sat ild til den af en tjenestepige. Så opførte man en ny skole på samme sted. Men i 1904 blev der igen bygget, denne gang på nordsiden af Ødisvejen, og det er dens oprindelig murværk, der stadig kan ses på bygningerne langs vejen. Forskellige lokaler blev tilføjet for at imødekomme et voksende elevtal og de forskellige skoleloves krav. I 1937 var et af disse krav gymnastiksal med mulighed for omklædning og bad, skolekøkken og fysiklokale. I 1958-loven krævedes grupperum til brug for den nye undervisningsform: gruppearbejde. Der blev bygget lokaler til børnehaveklassen, den der nu kaldes 0. klasse og til SFOén= Skole Fritids Ordningen. Det er et tilbud om ophold, leg og lektielæsning efter skoletid.

Ved Kommunesammenlægningen i 1970 blev Taps en del af Christiansfeld Storkommune. Denne blev skabt af 10 mindre kommuner med 9 større og mindre skoler, og det gav anledning til mange drøftelser af skolestrukturen i den nye kommune. Taps Skole overlevede alle rokader, men de ældste elever kom fra 1970 til Tyrstrup Skole. Efter den 2. kommunesammenlægning, der fandt sted i 2007, hvor Christiansfeld Kommune kom med til Storkolding, fungerede Taps Skole, men i 2006 blev lukket og alle eleverne flyttet til Christiansfeld. De udmærkede bygninger blev endnu engang ombygget og renoveret, og Kolding oprettede en specialskole, som samlede en del af kommunens elever med autisme.

Den anden skole i Taps Sogn var Tapsøre Skole, der lå på Ødisvej et par kilometer vest for Taps og for det lille boligområde, der hedder Tapsøre. Det var en forskole med kun en lærerinde, der klarede to klasser, der på skift fik undervisning i det skolens eneste klasseværelse. Lærerinden underviste de omkring 20 elever i alle fag i 8 lektioner om dagen i vintertiden. I øvrigt havde den lille skole et nært samarbejde med Taps Skole. Den lille skole er solgt til private og kan stadig ses på sydsiden af Ødisvejen vest for motorvejen, der skærer sig igennem landskabet.

Litteratur og kilder:

  • H. C. Jensen: Christiansfeld Kommune – et grænsetilfælde, artikel i Koldingbogen årg. 2008
  • Christiansfeld Årskalender 2002
  • Trap: Danmark, 5. udg. 1964