Strandhuse Skole

Fra KoldingWiki

Strandhuse Skole, beliggende i Eltang-Vilstrup kommune, eksisterede fra 1843 til 1969.


Før oprettelse af skolen gik strandhusebørnene i Rytterskolen i Nr. Bjert, og efter nedlæggelsen på Lyshøjskolen.


Skolevejen til Nr. Bjert var lang, og Strandhuseboerne kæmpede i mange år for at få deres egen skole. I 1832 lykkedes det at få oprettet vinterskole (også kaldet biskole) i Strandhuse, i en stue lejet hos de lokale. Undervisningen blev varetaget af uuddannede lærere.

I 1830erne arbejdede først sognepræst L.M. Lund og senere provst Abel ansat i Eltang-Vilstrup Pastorat engageret for at få etableret en skole med seminarieuddannet lærer i Strandhuse. Med skoleloven af 1814 blev der argumenteret for oprettelsen, da alle formelle krav til etablering af en selvstændig enhed var opfyldt. Forældrene indsendte i 1842 en ansøgning, der blev imødekommet og det blev pålagt Eltang-Vilstrup kommune at oprette en skole, i et nyt skoledistrikt. For ikke at belaste kommunekassen for hårdt, var lærerlønnen sat lavt, med en aftale om at den efter 9 år skulle svare til den gældende anordning. Det var dog først i 1890erne, læreren blev lønnet efter reglerne.

Den første skole, beliggende Lindbæksvej, stod færdig til brug i 1842, og blev benyttet til 1954, hvor den blev afløst af en ny skole. Den gamle bygning blev indrettet til lærerbolig.


Da Strandhuseområdet i de følgende år blev udbygget, var bygningen hurtigt for lille. Eltang-Vilstrup kommune begyndte i 1962 planlægningen af en nye skole på Lyshøj Alle, Lyshøjskolen, hvis første etape stod færdig i 1969, hvorefter Strandhuse Skole blev nedlagt. Allerede i 1964 lukkede Nr. Bjert Skole, og eleverne blev overført til Strandhuse Skole i midlertidige klasselokaler.


En lang række lærere underviste gennem årene på skolen, med vekslende succes set med Strandhuseborgernes øjne. Nogle blev i en længere årrække, og blev en del af områdets liv. Peter Lindbæk var den mest markante, da han i sine 36 år lange ansættelse (1870-1916) ud over at drive en velfungerende skole tog mange initiativer til udvikling af lokalområdet.


Kilder:

H.P. Berthelsen: Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne. 1955, p. 219-225

Da 10 blev til 1 – sognerådsarbejdet set med sognerådsmedlemmernes øjne- Redigeret af Kim Furdal. 1989, p. 70-77, 124-126

Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag. Af Anders Malling Aaboer m.fl. 2004, p 154

Landsbyen Nr. Bjert i 1900-tallet. Af Inger Dahlgren og Jørgen Fønsskov. 2005, p. 30

Erik Voss: Fra fiskeleje til forstad. Strandhuse i det 20. Århundrede. 1990, p. 91-120