Stepping Sogn

Fra KoldingWiki

Første gang nævnt 1415: Steppingh

Stepping Sogn hørte indtil 1864 til Haderslev Amt i hertugdømmet Slesvig, herefter under Preussen frem til 1920. Stepping var egen sognekommune 1920-1970, en del af Christiansfeld Kommune 1970-2006 og derefter en del af Kolding Kommune. I retslig henseende hørte Stepping til Tyrstrup herred, 1864-1920 benævnt Sønder Tyrstrup Herred.

Der er 5 ejerlav i Stepping Sogn: Anderup, Bjerndrup. Højrup, Kolstrup og Stepping. (Kolding Stadsarkiv)

I Stepping Sogn ligger Stepping Kirke, der er fra omkring 1200.


Litteratur og kilder

  • Trap Danmark 5. udgave, Haderslev Amt, 1965. Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen indtil 2007.