Stepping Kirke

Fra KoldingWiki
Stepping Kirke omkring 1985-1990. Christiansfeld Arkiv, fotograf: ukendt.

Stepping Kirke ligger i Stepping Sogn, og er opført omkring 1200. Kirken er bygget i kvadersten. Der er tale om et romansk skib og kor med fire sengotiske tilføjelser: Tårn mod øst (1400-tallet), sakristi ved tårnets nordside, vestforlængelse og våbenhus mod syd.

Over døren til våbenhuset er sat en romansk tympanon med relief af den korsfæstede mellem tovstave og symbolske tegn: Guds øjne, græsk kors og velsignende fingre.

Da Brødremenigheden begyndte at opføre deres menighedsby, Christiansfeld, fra 1773, eksisterede der allerede en mindre menighed i Stepping. I Stepping Kirke viser en sidefløj på altertavlen fra 1729 tydelige tegn på Brødremenighedens indflydelse ("Kvindens hjerte i brand fra Kristi kors").

Døbefonten er romersk og i granit. Prædikestolen fra 1558 er Sønderjyllands ældste. Lydhimlen er fra 1618. Altertavlens midterfelt (nadvermotiv) er fra 1612.

Kirken er beliggende på Langforte 4, Stepping.


Litteratur og kilder