Spølrundevej

Fra KoldingWiki

Lokalhistorikeren P. Eliassen mener, at stednavnet Spølrenden hører til en ladegård, der før 1580 lå nord for Kolding.

Ordet spølrende forklares i Kolding Folkeblad 1. februar 1955 som afledning for spildevand. Måske var det møddingen, som lå der.

Afdelingen for Navneforskning ved Københavns Universitet oplyser, at ordet "spøl" har flere beslægtede betydninger. Hovedbetydningen i dansk er affald (især fra ølproduktion), men findes også i betydningen spildevand - hvilket nok er betydningen i dette tilfælde.

Gadenavnet Spølrundevej forekommer på et kort fra 1917 og er altså ældre. (Kolding Stadsarkiv)

Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4 Gader. Spølrundevej. Oplysninger og foto fra Kurt Nielsen.