Sct. Michaels Skole

Fra KoldingWiki
Sct. Michaels skole. Billedet er taget i 1995. Fotograf: Kolding Stadsarkiv

Sct. Michaels Skole blev oprettet i 1882 af sognepræst Clemens Storp, som i de første år underviste eleverne i et lokale i præstegården. I 1884 overtog et par nonner fra Paderborn undervisningen, men da elevtallet efterhånden voksede, blev pladsen for trang i præstegården, og skolen flyttede til større lokaler i den nuværende Sct. Michaels Gade. I 1922 overtog Sct. Hedvig Stiftelsen skolen, og efter en nedgangsperiode i elevtallet i 1940erne voksede skolen, så der blev behov for udvidelse. Sct. Hedvig søstrene købte skolen i 1947 og omtrent samtidig kom der bedre støtte til privatskoler. I 1952 erstattedes to gamle bygninger fra 1880erne af en helt ny og moderne skolebygning og bl.a. en gymnastiksal. Da forlystelsesetablissementet Alhambra lukkede i midten af 1955 købte Sct. Hedvig Stiftelsen området, rev bygningerne ned og fik hermed plads til skolens idrætsanlæg

Søster Benedikt var stadig en del af skolens ledelse frem til 1968. Harald Rasmussen var en meget markant skoleleder på Sct. Michaels Skole 1971-1990, og under hans ledelse blev skolen mere en almindelig privatskole end en katolsk skole. I 1985 blev skolen selvejende med egen bestyrelse. Skolen ledes siden 2006 af Jette Mikkelsen.


Litteratur og kilder

  • Georg Bertling: Kirke og Skole. Sct. Michaels menighed i hundrede år, 1982.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 37.5 Sct. Michaels Skole. 99.4 Rasmussen, Harald og Mikkelsen Jette.