Alhambra

Fra KoldingWiki
Alhambra ved Stejlbjerganlægget. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Søjlesalen i Alhambra, ca. 1940-1945. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Alhambra var et forlystelsesetablissement, der var beliggende i Stejlbjerganlægget, opført 1882 og nedrevet i 1955. Alhambra var kendt som et yndet udflugtsmål, når søndagskagen og kaffen skulle indtages, og som stedet man besøgte for at gå til generalforsamling, politiske møder, til koncert eller for at danse. I en periode spilledes også sommerrevyer her.

Det var murermester Johan Petersen og tømrermester Christensen, der opførte Alhambra og Frederik Jensen, der i starten drev foretagenet. Det gjorde han sammen med sin hustru og svigersønnen, Johan Simonsen. Frederik Jensen udvidede nogle gange, i 1895 med en ekstra bygning. Efter hustruens og svigersønnens død solgte han omkring 1905 stedet til Peter Rasmussen, der drev det frem til ca. 1913, hvor Ejner Hansen overtog. I 1955 kom Alhambra på tvangsauktion. Sct. Hedvig-stiftelsen købte ejendommen til nedrivning. Pladsen blev til sportsplads for Sct. Michaels Skole.

Litteratur og kilder

  • Philip Bang: Alhambra. Koldinghus, 1955. årgang 13, nr.1.
  • Henry Ingversen: Musiker og sko-mager. Koldingbogen 1998.
  • Axel Andersen: Glimt fra de gamle sommerrevyer. Koldingbogen 1972.
  • Georg Bertling: Georg. Kirke og skole. Kolding 1992.
  • Poul Dedenroth-Schou: Kulturlivet i Knud Moseholm m.fl.(red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægnin-gerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling, 64.9. Alhambra.