Peter N. Mygind

Fra KoldingWiki
Peter N. Mygind og hustru, ca. 1930. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Peter N. Mygind var lærer ved Taps Skole fra 1904 til 1934. Mygind var meget afholdt af såvel elever som forældre. Ved siden af sin lærergerning virkede han som kirkesanger, var medlem af værgerådet, kommunal revisor og i mere end 25 år formand for Taps Sygekasse. Efter hans død blev der på Taps Kirkegård rejst en mindesten som et synligt bevis på sognets taknemmelighed for hans virke. Mindestenen kan stadig ses på kirkegården.

Litteratur og kilder

  • Oplysninger meddelt af N. P. Wiborg, Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.