Peter Helts Sti

Fra KoldingWiki

Peter Helts Sti er et navn fra 1937. Stien er meget forkortet nu og har op­rindelig været kirkesti til Seest Kirke. Fra 10. juni 1968 nedlagt som offentlig sti på strækningen vest for Holbergsvej.


Litteratur og kilder


  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.