Peter Christensen

Fra KoldingWiki

Peter Christensen (f. 18-9-1847 - d. 26-6-1917). Fiskeeksportør. Havnegade 14.

Søn af toldkontrollør Christen Christensen og hustru Else Christensen.

Gift første gang med Kathrine Sofie (f. Hansen). Gift anden gang med Ane (f. West).

Stiftede i 1867 en virksomhed på Kolding Havn, der eksporterede fisk og ål. Han byggede ligeledes et lager på Petersholm, beliggende syd for åen ved Vesterbrogade. I åen opbevarede han hyttefade med levende ål. Ålene eksporteredes primært til Tyskland og England.

Året inden sin død overdrog Peter Christensen sin virksomhed til sønnerne Georg Emil Christensen (20-6-1880 - d. 28-10-1925) og William Christensen (død sep. 1961). Efter Georges død i 1925, førte William Christensen firmaet videre. I 1953 solgtes virksomheden til Th. Petersen.

Peter Christensen ejede på et tidspunkt Hotel Skandinavien ved havnen, som han solgte igen i september 1903.

Litteratur og kilder

  • Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • Liisberg, H. C. Bering: De danske byerhverv. 1907.
  • Ribe Stifts-Tidende 14-09-1903.