Mathias C. Warming

Fra KoldingWiki

Mathias Christian Warming

Født: 1806

Død: 1878

Ægtefælle: ?

Erhverv: Erhvervsmand, politiker

Mathias Christian Warming (1806-1878) blev født 16. marts 1806 i landsbyen Varming i Seem ved Ribe, og døde i Kolding 3. maj 1878. Han var seminarieuddannet fra Skaarup 1829, huslærer hos kammerråd Kjær på Straarup i Dalby, og siden hjælpelærer ved Dalby Skole. Han overtog 1835 en privatskole i Kolding, men opgav den og nedsatte sig 1839 som købmand i Kolding. Fra starten af Kolding Spare- og Lånekasse i 1856 var han medlem af direktionen. Efter at have været opstillet, først i Kolding-kredsen 1849 og i 1852 i Bække-kredsen uden held, valgtes han til Folketinget 1858-1861 og 1864-65 i Koldingkredsen. 1865 led han nederlag til Chresten Berg. Warming var også medlem af Kolding Byråd og besad en lang række offentlige tillidsposter. I 1849 udnævntes han til kgl. agent.

Foruden at være købmand, manufakturhandler og fra 1851 klasselotterikollektør var han ejer af retten til ørredfiskeri i Kolding å. Han anlagde en ørredudklækningsanstalt, hvilket bidrog til fremvæksten af fiskeavlen i landet. En søn Chr. E. Warming videreførte hans virksomhed, udbyggede fiskeudklækningsanstalten og var medlem af bestyrelsen for Museet på Koldinghus. Fiskeudklækningsanstalten lå der, hvor Jeppe Juhl siden drev savværk, og forsvandt i forbindelse med udretningen af Kolding Å.

Til M. Warming knytter sig historien om hans sammenstød med H. H. Grau i klubben ”Enigheden”. Warming var højremand, medens Grau var gået til Venstre. Nytårsdag 1855 diskuterede de politik i klubben, og begge havde talt sig varme. Graus pegefinger kom i nærheden af Warmings næse. Warming, der var en alvorlig, undertiden hidsig mand, misforstod bevægelsen og slog til med knyttet næve, hvorpå fulgte et regulært slagsmål. Folkemunde omdøbte herefter klubben til ”Uenigheden”.

Warmingsgade er formentligt opkaldt efter M. Warming og ikke efter sønnen, idet gadenavnet forekommer på Müllers kort fra 1891. Gader opkaldes almindeligvis efter afdøde personer.


Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • V. Elberling: Rigdagens medlemmer gennem 100 år, bd. 2, 1949.
  • Nekrolog i Kolding Folkeblad 4. 5. 1878, Nekrolog over Chr. E. Warming i Kolding Avis 27. 10. 1917.
  • Mogens Hansens optegnelser om gadenavne.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 89.684.