Jeppe Juhl

Fra KoldingWiki

Jeppe Juhl (født ? - død ?) overtog i 1913 savværket (se Jeppe Juhls Savværk) i Warmingsgade efter faderen Jens Juhl. Han drev savværket med stor dygtighed og havde sæde i flere aktieselskabsbestyrelser, bl.a. A/S Nordisk Solar, A/S Audiola.

Købte i november 1940 Hotel Kolding for 642.000 kr.

Han skænkede Foreningen af Håndværkere og Industridrivende og Kolding Handelsstandsforening hver 50.000 kr.

Privat boede Jeppe Juhl i Villa Capri, Strandvejen 34, og han sad i sognerådet i Harte-Bramdrup indtil indlemmelsen i Kolding i 1930.

Litteratur og kilder

  • Kolding Folkeblad 24.12.
  • Ribe Stifts-Tidende 25-11-1940.
  • Kolding Avis 18.2.1976