Koldinghus i Konsul Graus Gade

Fra KoldingWiki
Konsul Graus Gade set mod vest med Koldinghus, ca. 1930. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Frem til 1936 lå for enden af Konsul Graus Gade, som dengang hed Allégade - med bagsiden mod nuværende Vestre Ringgade (dengang Katrinegade) – en ejendom, som i folkemunde havde navnet ”Koldinghus” eller ”Lille Koldinghus”. Adressen var Allégade 56.

Ejendommens historie kan føres tilbage til anlægget ”Katrinelund”, som i 1800-tallets midte var et forsøg på at eftergøre Københavns Tivoli. Heri lå en midterpavillon, som var bygget i romansk stil med søjler. Den blev siden ombygget til bygningen ”Koldinghus”. Huset var ejet af konsul Grau og derefter af Gustav Johannes Valdemar Grau, som i 1911 solgte til murermestrene Christian Hansen og Jørgen Hansen.

Mange forskellige lejere boede her. Kolding Kommune købte i 1935 ejendommen af murer Jens V. Hansen og nedrev den året efter. Herved blev der skabt vejforbindelse mellem Allégade og Katrinegade, nuværende Vestre Ringgade.


Litteratur og kilder

  • Kolding Stadsarkiv A 98 Borgmesterkontorets arkiv, J.nr. 631-811-111 (Konsul Graus Gade)
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4