Kolding Sejlforening

Fra KoldingWiki

Kolding Sejlforening

Kolding Sejlforening B31284.jpg
Kolding Sejlforening fotograferet ved den første fest i juni 1908. Fra venstre: H. Vestergaard, Chr. Rasmussen, A. Vestergaard, sidste ukendt. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Stiftet: 10. juni 1908

Nedlagt: 1965

Formål: Sejlforening

Adresse: -

Kolding Sejlforening eksisterede i mange år som selvstændig forening ved siden af Kolding Sejlklub. Sejlforeningen stiftedes 10. juni 1908, ifølge en artikel fra 26. juni 1908 i Jyllands Posten meldte 11 bådejere sig ind ved stiftelsen, året efter var der 100 medlemmer. Foreningen arrangerede mange kapsejladser. Klubben ophørte i 1965.

Klubben havde sit eget klubhus, hvor der om vinteren blev afholdt klubaftener og tovværkskursus. I december 1930 blev hele klubhuset flyttet. Ved generalforsamlingen den 13. oktober 1939 kunne i klubhuset indvies det nye elektriske lys for første gang, hvilket dagen efter fremhæves i Folkebladets referat vil komme medlemmerne til stor gavn om vinteren.

Af formænd kan nævnes Christoffer Clausen fra stiftelsen 1908-?, restauratør S. Th. Petersen 8. april 1918 til 23. april 1919, bagermester Rasmussen 7/5-1919-7/4-1927, malermester Nielsen 1926-1927, smedemester Andreas Knudsen 1927-1936.

Litteratur og kilder

  • Generalforsamling i Kolding Sejlforening, oktober 1939, krigendagfordag.dk
  • Poul Sørensen: Sporten og Friluftslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 79.8