Kolding Filmklub

Fra KoldingWiki
Filmklubben Cinema på biblioteket, 1977. Kolding Stadsarkiv, Fotograf Kurt Nielsen.

Kolding Filmklub er en sammenlægning af to filmklubber: Cinema og Kolding Filmklub.

Cinema med undernavnet Kolding Seminariums Filmklub blev stiftet i 1966 som en udløber af filmundervisningen på Kolding Seminarium. Enhver filminteresseret over 16 år kunne blive medlem. Foreningens formål var at fremme forståelsen af filmens kulturelle og kunstneriske værdi på ikke-kommerciel basis. Initiativtager og mangeårig formand var Edin Kjær.

Kolding Filmklub blev stiftet 1969 af Jens E. Kris. De eksisterende biografer koncentrede sig på daværende tidspunkt om de film, der var mest publikum til, og Kolding Filmklub kunne koncentrere sig om resten. Begge klubber gjorde brug af bibliotekets filmsal i Jernbanegade 25. I 1978 fusionerede de to filmklubber under navnet Kolding Filmklub med stadsbibliotekar Thorkild Hamming som formand. Omkring 1975 havde filmklubberne ca. 12.900 tilskuere årligt sammenlignet med biografernes 270.000 solgte billetter. Biografen 1+2 kørte også filmklubfilm, hvilket reducerede behovet for 2 filmklubber.

Omkring 1990 flyttede forestillingerne til Klostergården, Det Lille Teater. I 1998 var der ca. 40 medlemmer, og man overvejede at nedlægge foreningen. Forevisningerne blev flyttet til Pitstop i Jernbanegade. I 1999 blev foreningen nedlagt, og i stedet oprettedes Film 6000, der ikke kun viste film for medlemmer, men drev offentlig biograf efter art cinema-princippet, fra 2002 med støtte fra Filminstituttet. I 2005 kunne foreningen tage nye faciliteter i brug i Nicolai-komplekset.


Litteratur og kilder

  • Hanne Hansen og Carl Riisgaard: Historien bag Film6000 i Filmens Hus, Koldingbogen 2005.
  • Jens E. Kris: 50 år med biografer, Koldingbogen 2005.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 77.6, A 2524 Cinemas Arkiv. A 2556 Kolding Filmklub arkiv.

Foto er fra Filmklubben Cinema.