Kolding Seminarium

Fra KoldingWiki
Kolding Seminarium, ca. 1990. Kolding Stadsarkiv, Fotograf Friis Fotografi.

Kolding Seminarium blev oprettet i 1952 på initiativ af stadsskoleinspektør H.A. Hansen, hjulpet på vej af borgmester Peter Beirholm og folketingsmand Marinus Larsen. Ministeriet godkendte i september 1952, at der oprettedes et seminarium med en præparandklasse og fire etårige seminarieklasser. Skoleinspektør C.D. Nygaard blev midlertidig leder, og lærerne hentedes fra folkeskolen og gymnasiet. Lokaler lånte man i eftermiddagstimerne på Kolding Gymnasium. I juli 1953 tiltrådte seminariets første leder Carl Clausen. I 1956 byggedes seminariet på Dyrehavevej. (Idag pædagogseminarium). Seminariet voksede hurtigt og fra 1963 blev der optaget 3 klasser årligt.

Den første trussel mod seminariets eksistens kom allerede i 1969, da et ministerielt forslag gik ud på at sammenlægge seminarierne i Kolding og Jelling og placere det i Vejle. Det blev dog ikke aktuelt, men i 1988 besluttedes det at lukke Kolding Seminarium og lægge det sammen med seminariet i Jelling i bygningerne i Jelling. Leif Stenlev, der var rektor for seminariet i Kolding, blev i stedet rektor i Jelling i 1992, da seminariet i Kolding lukkede endeligt.


Litteratur og kilder

  • Nikolaj Nielsen: Skolevæsen og øvrige uddannelser i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • Kolding Seminarium 1952-1992 (Redaktion: Henning Lasthein, Carl Petersen, Leif Stenlev) 1992.
  • Kolding Seminarium 1952-1977 (Redaktion: J.M. Johannessen), 1977.