Koldingbibliotekerne

Fra KoldingWiki
(Omdirigeret fra Kolding Bibliotek)
Fredericiagade, ca. 1920. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Fredericiagade, ca. 1960. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Kolding Folkebibliotek eller Koldingbibliotekerne blev etableret i 1857, senere fra 1924 centralbibliotek.

Historie

Før 2006 havde Kolding Bibliotek til huse i bygningen på hjørnet af Fredericiagade og Jernbanegade, der nu rummer Kolding Egnsteater og som blev bygget til bibliotek i perioden 1938-1939 med Ernst Petersen som arkitekt. Kreaturekspeditør Jens Holm skænkede grunden til biblioteket, der blev indviet d. 30. september 1939.

Før dette tidspunkt havde biblioteket haft til huse i Skolegade 1879-1905 i den nyopførte friskolebygning (nuværende Nicolai for Børn), i Slotsgade 1905-1910 og på Rendebanen 10 1910-39.

Biblioteket i Kolding kan føres tilbage til 1857, hvor lærer ved Borgerskolen Chresten Berg stiftede "Bibliotheket for Kolding Ungdom" i forbindelse med aftenskoleundervisning. I 1924 blev biblioteket centralbibliotek dvs. det fik opgaver i forhold til omegnens biblioteker.

Hovedindgangen til biblioteket i Jernbanegade/Fredericiagade var oprindeligt placeret i Fredericiagade, hvor Kolding Egnsteater i dag har indgang.

Fløjen mod Jernbanegade var i starten og frem til midten af 1970erne lejet ud til forretninger og kontorer for at skaffe indtægter til biblioteket, bl. a. skotøjsforretningen Marius Mogensen, men med udvidelsen af aktiviteterne på biblioteket overtog det sidst i 1970erne også denne del til biblioteksformål. Dermed blev indgangen til biblioteket flyttet til Jernbanegade 25. I begyndelsen af 1990erne byggedes et nyt indgangsparti.

Biblioteket flyttede i 2006 ind i nye lokaler på adressen Slotssøvejen 4, hvor tidligere Slotsmøllen havde fabrik. Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet Arkitema og rummer ud over bibliotek også ejerlejligheder og First Hotel Kolding.

Litteratur og kilder

  • Erik Ebstrup: Kolding Bibliotek,1942.
  • Jørgen Svane Mikkelsen: En samfundsnyttig gerning, 1993.
  • Mogens Iversen: Nogle erindringer om Kolding Centralbibliotek under besættelsen, Koldingbogen 1979.
  • Elise Jacobsen: Jeg savner mit bibliotek, Jens Holm, Koldingbogen 1994.
  • Gurli Kobstrup Jensen: Kontorelev på Kolding Centralbibliotek i 1952, Koldingbogen 2003.
  • Inge Thiele Andersen: Skotøjsforretningen A/S Marius Mogensen, Koldingbogen 2003.
  • Poul Dedenroth-Schou: Kulturlivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 3, 1982.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 02.4 og 02.