Jens Holm

Fra KoldingWiki

Jens Holm

Jens Holm B9082.jpg
Jens Holm, ca. 1910. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Født: 1853

Død: 1939

Ægtefælle: Maren f. Henriksen

Erhverv: Kreaturekspeditør og erhvervsmand

Jens Lauritzen Holm (født 4. februar 1853 Gram sogn - død 29. april 1939, Fredericiagade 14, Kolding) kreaturekspeditør og erhvervsmand.

Livshistorie

Jens Holm kom til Kolding fra Sønderjylland for at undgå tysk militærtjeneste, var fra 1876 gårdskarl på Hansens Hotel i Klostergade. Her begyndte han sin virksomhed som kreaturekspeditør. Han organiserede eksporten af levende kreaturer fra danske eksportører i hele Jylland til Tyskland. Fra 1895 gik eksporten alene til karantænestalde i de tyske Østersøhavne, hvor kreaturerne blev kontrolleret for tuberkulose. Fremgangsmåden var, at kreaturerne kom med jernbanevogne til Kolding Banegård, blev præsenteret og solgt på Kolding Eksportmarked af Jens Holm og hans folk, og derefter sejlet i store kreaturbåde fra Kolding Havn. Kreaturhandelen gjorde Kolding Havn til en af de største provinshavne i Danmark og Jens Holm til en velhavende mand.

I 1919 solgte Jens Holm sin ekspeditørvirksomhed til Kolding Kommune og brugte resten af sit liv på at udlåne penge og uddele penge til velgørende formål, bl.a. ved køb af grunden til opførelse af Biblioteksbygningen i Jernbanegade 25, som kunne ibrugtages i 1939 kort efter Jens Holms død.

Jens Holm boede 1910-1939 på adressen Fredericiagade 10(nogle kilder nævner 14), der lå i Kolding Landdistrikt. Her var skatten lavere end i Kolding by indtil indlemmelsen i Kolding Købstad i 1930. Jens Holm blev ikke æresborger i Kolding, angiveligt fordi man ikke kunne undvære hans skat – æresborgere fik skattefritagelse, men han fik i 1933 i anledning af sin 80-års fødselsdag en vej på havnen opkaldt efter sig. I sit testamente gav han bl.a. 100.000 kr. til Kolding Herreds Landbrugsforening, Det Danske Hedeselskab, Børnenes Vel og ”værdige trængende boende i Kolding By”.

Jens Holm var søn af parcellist Lauritz Nielsen Holm og hustru Ane Barbara Schack. Jens Holm blev gift med Maren f. Henriksen (død 27. november 1905, Diakonissestiftelsen), begge begravet på Kolding Gamle Kirkegård.


Litteratur og kilder

  • Birgitte Dedenroth-Schou: Kreaturekspeditør Jens Holm, Koldingbogen 1989.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4 Holm, Jens.