Kolding Gamle Kirkegård

Fra KoldingWiki

Kirkegården, der er den ældste i Kolding, blev taget i brug den 8. november 1806, hvor en ung pige på 17 år blev begravet. Hendes gravsted findes stadig på kirkegården, beliggende ved alleen fra den østligste indgang, graven er forsynet med 2 hvide gravsten.

Den tidligere kirkegård, der lå rundt om Kolding Kirke, nu Sankt Nicolai Kirke, blev nedlagt i 1825.

I en periode fra 1978 til 1985, var man af den formodning at kirkegården skulle nedlægges i 2026. Dette viste sig at være en fejl, hvorfor regulativet blev ændret og kirkegården forbliver en ”arbejdende kirkegård”.

Kirkegården har et samlet areal på 3,4 ha med ca. 6.000 anlagte gravpladser.

Kapellet, der ligger midt på kirkegården, er opført i 1906 og senere renoveret i 1988/1989, der er endvidere lagt nyt tag på kapellet efter stormen i 1999.

Der er begravet mange forskellige på kirkegården, både rige og fattige. I gamle dage havde fattiggården sit eget område, hvor fattiglemmer, som døde på fattiggården oftest blev begravet, blandt andet en ukendt mandsperson(se Kaspar Hauser). På kirkegården er bevaret flere gravsten fra kendte og betydningsfulde Kolding borgere. Derudover findes der blandt andet krigergrave fra treårskrigen og 1864-krigen.

Litteratur og kilder