Klunser Martin eller Gøgler Martin

Fra KoldingWiki

Martin Castenstein (1933-2007) voksede op i Erritsø. Efter syv år i skole, var han en tid i lære som bager, og dernæst tjente han som bondekarl. Omkring 18 års-alderen besluttede han sig for at tage på landevejen. I ca. 15 år levede han vagabondlivet som ”Martin Humør”, mens han rejste rundt i landet. Om sommeren arbejdede han i Jylland, om vinteren i København. Omkring midten af 1960erne kom han tilbage til Kolding, hvor han åbnede en klunserbutik, først i Katrinegade, siden i Låsbygade (1974-1984).

I 1974 stiftede han det politiske parti Afvigerlisten, der var for de udstødte, afvigerne, som resten af samfundet ifølge Klunser Martin ikke ville kendes ved. Noget egentligt partiprogram havde listen ikke, men han havde som et mål at få gjort det offentliges sprog mere forståeligt og gennemskueligt. Klunser Martin mente, at alt for mange af afvigerne ikke fik den hjælp fra det offentlige, som de var berettigede til. Gennem læserbreve og tre byrådsvalg i 1974, 1978 og 1981 forsøgte Klunser Martin at udbrede sine holdninger til Koldings vælgere, men han kom ikke i Byrådet.

Da Klunser-Martin fyldte 50 år i 1983, var festlighederne henlagt til restaurant Kontoret i Låsbygade. Her slog Den Syngende Bager tonen an på sin sav, mens det strømmede ind med gæster. Vajnø Jeppesen, der var leder af Byfornyelsesselskabet i Kolding og medlem af det Konservative Folkeparti, overrakte ved denne lejlighed Klunser-Martin en partinål. De havde haft mange kontroverser om byfornyelsen i Kolding.

I midten af 80erne flyttede Klunser-Martin fra Kolding til Grønninghoved og blev i 1986 ejer af en lirekasse, som han spillede på ved forskellige markeder. I 1994 overrakte han på Christiansborg den nye MF-er Jacob Haugaard en dekoration, et kors lavet af forskærmen fra en Skoda. Gøgler Martin flyttede i 2001 tilbage til Kolding. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Martin Castenstein: Gøgler Martins erindringer. Kolding, 1997.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4.
  • Nekrolog af Jes Rasmussen i Jyske Vestkysten Kolding-sektion 25.7.2007.