Klosterstræde

Fra KoldingWiki
Klosterstræde og Munketrappen set fra Munkegade. Kolding Stadsarkiv, Fotograf Mogens Hansen
Kolding Stadsarkiv

Klosterstræde brugtes som betegnelse for Munkegade frem til o. 1840. Fra 1873 var det betegnelsen for gaden syd for krydset Munkegade/Klostergade, der gik over jernbanen og åen.

Vor tids Munkegade og Klostergade opfattedes i tiden mellem 1840 og 1873 som én sammenhængende gade. Den kaldtes da Klostergade. I 1873 blev Koldings gader udstyret med faste navne og hver gade fik sin egen nummerrække. Ved den lejlighed blev Klostergade delt i to dele. Vor tids Munkegade blev til Øster Klostergade, og resten blev til Sønder Klostergade.

Samtidig blev navnet Klosterstræde fundet frem igen. Det løb mod syd fra krydset Sønder Klostergade, Øster Klostergade og Havnegade. Det var en lang gade, der krydsede den nye jernbane og fortsatte mod syd. Klosterstræde krydsede den nye jernbane og fortsatte ud over engen mod Kolding Å.

I 1914 blev vejforbindelsen over jernbanen afbrudt for kørende trafik. Det lille stykke nord for jernbanen opretholdt navnet Klosterstræde. Syd for jernbanen ændredes Klosterstræde i 1914 til Nybrogade. Fodgængere kunne fortsat krydse jernbanen ad en nybygget trappe, der senere fik navnet Munketrappen. Den blev fjernet i 1992.

I 1979 forsvandt Klosterstræde samtidig med, at Klostergade 26 blev nedrevet til fordel for en parkeringsplads.


Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.