Klostergade 26

Fra KoldingWiki
Hansens Hotel. Kolding Stadsarkiv.
Klostergade 26, OK-huset. Tidl. Missionshotellet. For enden af gaden anes Munketrappen over jernbanen. Kolding Stadsarkiv, Fotograf Mogens Hansen

Klostergade 26 lå på matrikel nr. 456. Den ældst kendte værtshusholder på stedet var Ole Christensen i 1781, som også var avlsmand, hvilket vil sige, at han drev landbrug. 5. juli 1862 fik gæstgiver Jørgen Christian Hansen skøde på ejendommen, som lå op ad den nye jernbanelinje mellem Fredericia og Flensborg. Hansen lod bygningerne nedrive. I 1865 åbnede han et fint nyt bygningskompleks med forbygning i to etager og bagbygning. Det fik navnet Hansens Hotel. I 1877 overtoges det af enken Kjerstine Marie, i 1887 af Niels Johansen og i 1894 af M. Christian Steenholdt med M.J. Davidsen som forpagter. Det var på Hansens Hotel, Jens Holm startede som hotelkarl og senere kreaturekspeditør.


Aktieselskabet Kolding Missionshotel overtog ejendommen 1. april 1898. Forpagtere var efter tur missionær Knipschildt, Hans Friis Nielsen og J. Chr. Mikkelsen. I.L. Mikkelsen Svarre købte hotellet i 1912 og lod det udvide med en ekstra etage, installation af ét wc på hver etage og ét bad i kælderen. Carl Ejlersen købte hotellet i 1918 og lod det drive af forpagter Christian Legarth.


I december 1919 købte Søren Theodor Petersen stedet. Han ændrede navnet til Grand Hotel og afbrød hotellets forbindelse til Indre Mission.


Oskar Lilholdt ændrede hotellets navn til Lilholdts Hotel, men opgav efter kort tid.


1924-1929: Navnet Grand Hotel vendte tilbage med Rasmus Teglgaard i 1924. Han solgte i 1929 til Niels Christian Nielsen Sangill.


Brødrene Kring nedlagde deres Hotel Dania i Jernbanegade 35 og tog navnet med sig til Klostergade i 1929. Efter ejerskifte til Jens Peter Petersen kom hotellet på tvangsauktion, hvor det i 1936 blev købt af den kristelige afholdsorganisation, Det blå Kors, der er knyttet til Indre Mission.


Hotellet fik nu nyt navn igen – Ansgar Missionshotel. Direktør Christian Gundtoft lod indtil 1947 forpagtere drive hotellet, derefter tog han selv den daglige ledelse. 1970-1971 var det bortforpagtet til drift under navnet HOTEL ROYAL, men Blå Kors fik det tilbage og anvendte navnet Ansgar indtil hoteldriftens ophør i 1973.


1973-1979 ejedes bygningen af OK-Klubben. Bygningerne blev 1979 nedrevet i forbindelse med forlængelse af Brostræde til Munkegade.


Litteratur og kilder

  • Holger Villumsen: Fire missionshoteller i Kolding, Koldingbogen 2010.