Katsund

Fra KoldingWiki
Katsund set fra Borchs Gårds parkering. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Den lille smøge Katsund, der ligger mellem Østergade og parkeringspladsen Borchs Gård, blev først officielt navngivet i 1992. Navnet Katsund optræder allerede i 1456 og er indtegnet på Braunius og Hogenbergs prospekt fra 1587. Strædet var på dette tidspunkt og helt frem til 1879 et åbent vandløb, der lå mellem Østergade og Vestergade. I 1879 blev vandløbet rørlagt, men det kan stadig anes på parkeringspladsen Borchs Gård.

I slutningen af 1500-tallet blev strædet især brugt til at drive kvæg igennem, og den bebyggelse, som er indtegnet på Braunius og Hogenbergs kort, har hovedsageligt været stalde. Selvom strædet ikke er benævnt ved navn på kort fra de efterfølgende århundreder, eksisterede det fortsat. I 1842 modtog en af byens største købmænd, I. S. Borch, en irettesættelse fra bystyret, fordi han uden tilladelse havde opført et vognskur tværs over Katsund. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Hansen, Mogens: Gadenavne i Kolding, 1993.
  • Jensen, Vivi: Koldings middelalderlige topografi. 1978,
  • Bent Petersen: ”Strædet uden navn”, Kolding Folkeblad. 23. juli, 1990.